Kemin vanhempainillan (01/2013) – Kysymykset ja vastaukset

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajahoitajaopiskelija piti vanhempainillan Karihaaran koululla 24. tammikuuta. Illan teemana oli ”koululaisen hyvä arjen hallinta”. Terveydenhoitajaopiskelija piti aiheesta alustuksen viitaten mm. vuoden 2010 kouluterveyskyselyyn Kemi-Tornion alueella  jonka jälkeen vanhemmat työskentelivät eri aiheiden parissa pienryhmissä. Vanhemmat lähettivät kysymyksensä terveydenhoitajaopiskelijalle ja kysymyksiin on nyt vastattu opettajien ohjauksessa.

Käy katsomassa kysymykset ja vastaukset alta.

Ystävällisin terveisin,
ArctiChildren –hankkeen projektityöntekijät

6 kommenttia artikkelissa Kemin vanhempainillan (01/2013) – Kysymykset ja vastaukset

  • Vuosien 2001-2011 aikana tehdyissä koko maan 8-9. luokkalaisten kouluterveyskyselyissä nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt. Laittomien huumeiden kokeilu oli vuonna 2011 kasvanut. Päihteiden kokeilu alkaa yleensä murrosiässä yläkoulussa. Nuoren päihteiden kokeiluun vaikuttaa muun muassa kaveripiiri, sillä kaveriporukan ulkopuolelle jäämisen pelko on suuri, että nuori haluaisi tehdä mitä tahansa pysyäkseen porukassa. Päihteet ovat terveydelle vaarallisia eikä niitä suositella käytettäväksi niin alaikäisenä kuin aikuisenakaan.

   Tupakka ja nuuska sisältävät nikotiinia ja heikentävät terveyttä. Usein nuoret luulevat, että tupakoinnin haitat ilmenevät vasta aikuisena. Tupakan ja nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa fyysisen kunnon heikkenemistä. Esimerkiksi lihasten palautuminen liikuntasuorituksen jälkeen voi hidastua, sillä nikotiini aiheuttaa verisuonten supistumista ja tuolloin lihasten verenkierto heikkenee. Tupakointi ja nuuska aiheuttavat suun alueen sairauksia ja heikentävät hampaiden kuntoa. Myös iho vanhenee nopeammin, sillä tupakointi heikentää ihon aineenvaihduntaa ja pintaverenkiertoa.

   Alkoholi vaikuttaa hormonitoimintaan, jolloin murrosikä saattaa viivästyä. Nuoren alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa muutamassa kuukaudessa maksa- ja haimasairaudet, jotka aikuisille syntyvät vasta usean vuoden juomisesta. Alkoholi vaikuttaa myös aivotoimintaan, sillä säännöllinen juominen aiheuttaa toimintahäiriöitä kuten esimerkiksi ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Näillä on vaikutusta nuoren oppimiskykyyn. Lisäksi mitä nuorempana alkoholia on kokeillut, sitä suurempi todennäköisyys nuorella on kokeilla muita päihteitä jossain vaiheessa.

   Vuonna 2010 tehdyn huumekyselyn mukaan nuorten asenne on muuttunut viime vuosien aikana myönteisemmäksi huumeita kohtaan, etenkin kannabiksen käyttö on yleistynyt. Se, joka päättää huumeita kokeilla, ei välttämättä ajattele, millaiseen maailmaan saattaa joutua. Aluksi huumeet ovat ilmaisia tai eivät välttämättä maksa paljon, mutta huumeiden käyttäjän sietokyky kasvaa nopeasti ja aineita tarvitaan yhä enemmän. Mikäli huumeita käytetään säännöllisesti, vaativat ne suuria summia rahaa. Huumeiden käyttäjillä ei yleensä ole varaa suuriin summiin, joten usein he itsekin myyvät huumeita tai joutuvat rahoittamaan huumeidenkäyttöään varastelemalla tai jopa myymällä itseään. Huumeet ovat terveydelle vaarallisia aineita ja haittaavat ihmisen elämänlaatua. Jos huomaat, että joku läheinen käyttää huumeita, ota asia puheeksi hänen kanssaan rauhallisesti syyttelemättä. Tuolloin on hyvä tuoda ilmi myös asiat, jotka ovat herättäneen epäilykset huumeiden käytössä. Henkilö, joka on kokeillut huumeita ja käyttää niitä säännöllisesti, on itse vastuussa kokeilustaan ja käytöstään. On hyvä kuitenkin tarjota apua ja tukea hänelle, jos hän on siihen halukas.

   Lähteet:
   MLL. Päihteet. http://www.mll.fi/nuortennetti/paihteet/
   THL. Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=26275
   Tunnista ja toimi: Miten toimit, kun epäilet? http://www.irtihuumeista.fi/tietoa_ja_tukea/tunnista_ja_toimi/kun_kaveri_kokeilee/miten_toimit_kun_epailet

   Terveisin,
   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija

  • Paras päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevä keino on se, että vanhemmat tuntevat lapsensa mahdollisimman hyvin. Tärkeää on, että vanhemmat viettävät nuoren kanssaan tarpeeksi aikaa, kyselevät kuulumisia, asettavat turvalliset rajat ja tietävät, missä porukoissa hän liikkuu.

   Vanhempien ei tulisi hyväksyä alaikäiselle minkäänlaisten päihteiden käyttöä, ei edes alkoholin. Kielteinen asenne päihteisiin on tärkeä ehkäisevä tekijä.
   Vanhempien tulisi keskustella varhaisessa vaiheessa nuoren kanssa päihteistä ja niihin liittyvistä hyvistä sekä huonoista asioista. Silloin voidaan paremmin ehkäistä päihdekokeillut ja riippuvuuden kehittyminen. Myös koululla on vastuu siitä, että nuori saa tietoa päihteistä. Jotta nuoresta tulisi kriittinen, itsenäisiin päätöksiin kykenevä ja hyvän itsetunnon omaava nuori, joka osaa sanoa ”ei” päihteille, tulee kodin ja koulun viestit päihteistä olla samansisältöisiä.

   Vanhempien olisi hyvä tutusta nuoren ystäviin ja heidän vanhempiinsa. Tällöin vanhemmat voisivat sopia muiden nuorten vanhempien kanssa nuorten yhteisistä rajoista ja säännöistä. Kun nuoret tietävät, että käytäntö kavereidenkin perheissä on samankaltainen kuin heilläkin, auttaa se nuoria suhtautumaan myönteisemmin omien vanhempien asettamiin rajoihin ja ehkäisemään päihteiden kokeilua.
   Jos kaveripiirissä käytetään päihteitä ja nuori itse ei halua kokeilla, on nuoren hyvä sanoa oma kantansa asiaan itsevarmasti, ei anteeksipyydellen. Kieltäytyminen voi vaikuttaa kaveripiiriin ja oman elämän suuntaan voimakkaasti, mutta nuoren tulee ajatella esimerkiksi ”Minulla on oikeus toimia siten, etten aiheuta ikävyyksiä itselleni tai muille” tai ”Haluan, että vanhempani voivat pitää minua jatkossakin luottamuksensa arvoisina.” Päihteistä kieltäytyminen vaatii nuoren oman päätöksen ja asenteen siitä, miten suhtautuu päihteiden käyttöön.

   Lähteet:
   Lapsi ja päihteet – tietoa vanhemmille puheeksi ottamisen ja puuttumisen tueksi. http://akosote.roiakk.fi/AKOSOTE/hh/toimintamallit/siva_malli/getinfoitemembeddedfile_ID=85199.pdf
   MLL: Nuorten netti. Miten sanoa ei? http://www.mll.fi/nuortennetti/paihteet/laheisten_paihteidenkaytto/miten_sanoa_ei/
   Tunnista ja toimi: Vanhemmille, kasvattajille ja muille läheisille. http://www.irtihuumeista.fi/tietoa_ja_tukea/tunnista_ja_toimi/vanhemmille_kasvattajille_ja_muille_laheisille

   Terveisin,
   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija

  • Nuori tarvitsee unta noin 9 tuntia tai enemmän, sillä murrosikäinen nuori on kasvavassa iässä ja riittävä hyvänlaatuinen uni edistää muun muassa uuden oppimista ja keskittymiskykyä. Lisäksi yön aikana erittyy kasvuhormonia, minkä vuoksi nuoren tulisi nukkua riittävästi.

   Vinkkejä hyvään uneen:
   – Luo itselleni nukkumista edistävä ympäristö. Hyvä ergonominen sänky ja viileä, rauhallinen ja pimeä huone edistävät nukahtamista.
   – Vältä kofeiinipitoisia juomia, nikotiinia ja alkoholia noin 3-6 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Alkoholi heikentää unenlaatua jopa pieninä määrinä.
   – Nauti kevyt iltapala ennen nukkumaanmenoa.
   – Harrasta kevyttä liikuntaa muutama tunti ennen nukkumaanmenoa, sillä se auttaa stressin hallinnassa.
   – Raskasta liikuntaa tulee välttää ennen nukkumaanmenoa, ettei elimistö käy ylikierroksilla ennen nukahtamista. Lisäksi liiallinen liikunta voi aiheuttaa unirytmin häiriintymistä.
   – Rentoudu ennen vuoteeseen menoa esimerkiksi lukemalla romaania, mutta vältä älyllistä ponnistelua vaativien tehtävien tekemistä juuri ennen nukkumaanmenoa.
   – Yritä ajatella miellyttäviä, positiivia asioita, sillä mielipahaa aiheuttavat asiat voivat vaikeuttaa nukahtamista.
   – Pidä unirytmi säännöllisenä: mene nukkumaan ja herää suurin piirtein samaan aikaa, niin pysyt virkeänä.

   Lähteet:
   Hyvä uni. http://www.hyvinvointipolku.fi/web/polku/hyva-uni
   Mannerheimin lastensuojeluliitto. Nuoren uni. http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni_ja_ravitsemus/uni/nuori/
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Uni. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/amis/liikunta_ravinto_lepo/uni
   YTHS. 2009. Hyvän unen lyhyt oppimäärä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 3. http://www.yths.fi/filebank/360-Uniopas_opas3.pdf

   Terveisin,
   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija

Kommentointi on suljettu.