Mitä haluat kysyä koulukiusaamisesta? (11/2012)

Ihmissuhteet

Ranuan koulun 7. luokan oppilailla on mahdollisuus lähettää koulukiusaamiseen liittyviä kysymyksiä keskustelufoorumille 19.11.–23.11.12 välisenä aikana. RAMKin hoitoalan opiskelijat vastaavat kysymyksiin nettisivustolla 30.11.12 mennessä.

Kysymykset voi lähettää nimettömänä. Vastausten laatu ja asiantuntemus taataan siten, että RAMKin opettajat tarkistavat vastaukset ennen kuin ne julkaistaan nettisivulla. Keskustelufoorumin toimintaa harjoitellaan ensimmäistä kertaa. Keskustelujen toteutukseen liittyviä kehittämisideoita otetaan vastaan Ota yhteyttä –palstalla.

Ystävällisin terveisin, ArctiChildren –hankkeen projektityöntekijät

10 kommenttia artikkelissa Mitä haluat kysyä koulukiusaamisesta? (11/2012)

 1. Miksi jotkut koulukiusaavat?
  Millaiseen kiusaamiseen opettaja voi puuttua? 🙂

  • Hei,

   Pohdit, miksi jotkut koulukiusaavat. Olisikohan niin, että koulukiusaaja hakee kiusaamisella ”porukan” huomiota ja hyväksyntää. Kiusaajalla voi olla huono itsetunto ja ongelmia omassa elämässään. Monesti kiusaaja ei tule edes ajatelleeksi miten hän toimii, eikä osaa asettua kiusatun asemaan. Ehkä hän ei itse ole koskaan kokenut, miltä tuntuu olla kiusattu! Kysyt myös, millaiseen kiusaamiseen opettajan tulee puuttua. Opettajan tulee puuttua kaikenlaiseen kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Silloin kiusaaminen ei pääse etenemään liian pitkälle. Ei ole olemassa viatonta kiusaamista, vaan se on aina vahingollista! Siksi on tärkeää kertoa opettajalle heti kun huomaa koulukiusaamista tapahtuvan.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

 2. 1.Onko syrjiminen kiusaamista? 2. Miksi kiusattu ei uskalla monesti kertoa siitä vanhemmille, opettajille tai muille koulun henkilökunnalle? 3. Miksi kiusataan? 🙁

  • Hei,

   1. Kysyit ensiksi, onko syrjiminen kiusaamista. Syrjiminen on aina kiusaamista! Syrjitty jää yleensä porukan ulkopuolelle ja kokee huonommuutta. Vähitellen kiusatun itsetunto heikkenee ja se taas voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta, erilaisia sairauksia ja vaivoja. Pitkään jatkuessaan se voi johtaa jopa syrjäytymiseen.

   2. Seuraavaksi kysyit, miksi kiusattu ei uskalla kertoa kokemuksestaan toiselle. Kiusattu ei ehkä uskalla kertoa siksi, että hän pelkää uhkailua ja kiristämistä kiusaajien taholta. Hän voi pelätä, että häntä rangaistaan ”juoruamisesta”. Myös vanhempien ja opettajien sekä muiden aikuisten asenteet vaikuttavat asiaan. Aikuiset voivat vähätellä tapahtunutta ja jopa syyllistää kiusattua. Kiusatuksi tuleminen voi hävettää, koska kiusattu voi kuivitella aiheuttaneensa asian omalla käytöksellään. Ehkä hän ei luota aikuisiin jonkun aikaisemman kokemuksensa vuoksi.

   3. Kysyit vielä, miksi kiusataan. Kiusaamiseen vaikuttaa hyvin moni asia. Kiusaajan itsetunto voi olla huono, hän on itse voinut olla joskus koulukiusattu ja kostaa kokemaansa tai hän voi kadehtia kiusaamisen kohdettaan. Ehkä hänellä ei ole mielekästä sisältöä omassa elämässään. Hän voi olla myös yksinäinen. Joskus kiusaajan on vain vaikea hyväksyä erilaisuutta ja hän katsoo oikeudekseen kiusata sen vuoksi.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

  • Hei,

   Olet miettinyt, miten koulukiusaamista voisi vähentää. Koulukiusaamista vähentävät yhteiset pelisäännöt. Ne laaditaan niin, että nuoret saavat itse osallistua sääntöjen laatimiseen ja sitoutuvat niiden toteuttamiseen. On tärkeää, että kotona keskustellaan asiasta ja tehdään yhteistyötä koulun kanssa. Kiusaamista vähentää myös se, että siihen puututaan heti kun sitä huomataan. Siksi siitä pitää uskaltaa puhua avoimesti. On hyvä keskustella myös siitä, että me kaikki ihmiset olemme erilaisia, eikä erilaisuus oikeuta kiusaamiseen. Kiusaamattomuus lähtee siis meidän jokaisen omasta asenteesta: emme halua tulla kiusatuksi emmekä siis itse kiusaa toisia.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

  • Hei,

   Kysyit miksi kiusaamista harrastetaan. Kaikenlainen kiusaaminen on väärin. Se on yleensä ajattelemattomuutta ja ymmärtämättömyyttä, sillä kiusaaja ei yleensä tule ajatelleeksi mitä hän teollaan aiheuttaa. Kiusaaja käyttää valtaa väärin ja sillä voi olla vakavatkin seuraukset.
   Monesti kiusaajalla on vaikeuksia omassa elämässään, kotona, koulussa tai kaveripiirissään. Hän voi olla sisimmässään arka ja pelokaskin, mutta peittää sen kiusaamalla muita ja esittää ”kovista” saadakseen oman kaveriporukkansa hyväksynnän. Joskus kiusaamisen syynä on kiusaajan oma kokemus kiusatuksi tulemisesta ja hän haluaa kostaa sen jollekin toiselle. Ehkä hän ei osaa toimia muulla tavalla. Oletko ajatellut, että kiusaaja voi olla myös yksinäinen ja hakee kiusaamisella toisten huomiota.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

 3. Miksi koulukiusataan?
  Miten koulukiusataan?
  Kenelle voi mennä puhumaan jos kiusataan?

  • Hei Kalle, esittämäsi kysymykset kiusaamisesta ovat haastavia ja tärkeitä.

   Kiusaamiseen on useita syitä. Kiusaajalla voi olla tarve osoittaa olevansa toisia parempi. Kiusaaja voi tuntea mielihyvää kiusaamalla muita. Kiusaaminen on vääristynyttä vallantunnetta, jolla haetaan muiden hyväksyntää ja huomiota sekä peitetään omaa epävarmuutta. Kiusaajalla voi olla huono itsetunto tai hänellä on itsellään paha olo ja siksi haluaa kiusaamisella tuoda esille itseään. Kiusaamalla muita kiusattu voi hakea onnistumisentunnetta, että on hyvä edes jossakin ja saa kaverit nauramaan.

   Kiusata voi monella tavalla. Kiusaamista tapahtuu hyljeksimällä – ei oteta mukaan peleihin ja keskusteluihin. Kiusata voi nimittelemällä, tönimällä, kampittamalla tai muulla fyysisellä tavalla. Sitä voi olla myös ilkkuminen, ivaaminen, nauraminen, toisen väheksyminen, tavaroiden piilottaminen ja rikkominen. Kiusaamista tapahtuu kasvotusten, kaukaa huutelemalla, tekstiviestillä, netissä. Kiusaamisen raja on hyvin henkilökohtainen, jokainen ihminen kokee kiusaamisen eri tavalla. Kiusaaminen on rikos ja siihen tulee aina puuttua.

   Kiusaamisesta pitää kertoa kaverille tai luotettavalle aikuiselle esim. opettajalle, vanhemmille tai terveydenhoitajalle. Kiusaamisesta voi kertoa myös koulussa tukioppilaalle. Aikuisten tulee puuttua kiusaamiseen ja lopettaa kiusaaminen. Yksin ei saa jäädä murehtimaan asiaa, vaan siitä on kerrottava jollekin aikuiselle, jotta siihen voidaan puuttua ja lopettaa kiusaaminen.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

Kommentointi on suljettu.