Mitä haluat kysyä koulukiusaamisesta? (11/2012)

Ihmissuhteet

Ranuan koulun 7. luokan oppilailla on mahdollisuus lähettää koulukiusaamiseen liittyviä kysymyksiä keskustelufoorumille 19.11.–23.11.12 välisenä aikana. RAMKin hoitoalan opiskelijat vastaavat kysymyksiin nettisivustolla 30.11.12 mennessä.

Kysymykset voi lähettää nimettömänä. Vastausten laatu ja asiantuntemus taataan siten, että RAMKin opettajat tarkistavat vastaukset ennen kuin ne julkaistaan nettisivulla. Keskustelufoorumin toimintaa harjoitellaan ensimmäistä kertaa. Keskustelujen toteutukseen liittyviä kehittämisideoita otetaan vastaan Ota yhteyttä –palstalla.

Ystävällisin terveisin, ArctiChildren –hankkeen projektityöntekijät

10 kommenttia artikkelissa Mitä haluat kysyä koulukiusaamisesta? (11/2012)

  • Hei,

   Esittämäsi kysymys ulkonäön perusteella kiusaamisesta on hyvä. On helppoa kiinnittää ihmisen ulkonäköön ja vaatteisiin, sillä ne ovat kaikkien nähtävissä ja siksi niitä voi osoitella. Ihmisiä on helppo arvostella ulkoisten piirteiden mukaan, viitsimättä ottaa selvää millainen persoona henkilö on. Tänä päivänä halutaan liikaa laittaa ihmisiä samaan muottiin ja erilaisuutta vieroksutaan. Niinhän ei asia saa olla, vaan kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

   Kiusaamisella voidaan peittää omaa epävarmuutta. Saattaa myös olla, että kiusaaja kadehtii jotakin piirrettä kiusatussa ja siksi kiusaa. Aikuisten tulee olla esimerkkinä ja kannustaa kaikkia nuoria tasapuolisesti. On tärkeää osoittaa, että välittää ja tukee nuoren persoonallisuutta ja sen muotoutumista.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

  • Hei,

   Esittämäsi kysymys kiusaamiseen puuttumisesta on hyvä ja ajankohtainen. Kiusaamiseen puuttuminen vaatii rohkeutta. Moni kokee, että on helpompi olla huomaamatta kiusaamista kuin puolustaa kiusattua. Nuori voi pelätä tulevansa itse kiusatuksi, jos menee puolustamaan jotakin toista. Saattaa myös olla, että ryhmän paine tai ryhmäkuri estää puuttumasta epäkohtiin ja kiusaamiseen. Voi myös olla, ettei henkilöllä ole taitoa puuttua kiusaamiseen. Hän ei ole oppinut keinoja miten tulisi toimia ja siksi ei tee asialle mitään. Aikuiset eivät aina osaa tunnistaa kiusaamista ja siksi on tärkeää, että siitä kerrotaan. On tärkeää, että kiusaamiseen puututaan heti kun sitä havaitsee. Asiasta voi kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle esim. vanhemmille, opettajalle, terveydenhoitajalle.

   Kiusatuksi joutuminen on aina henkilökohtainen tuntemus ja se pitää ottaa vakavasti ja auttaa kiusattua. Kiusattu voi kokea häpeää ja syyllisyyttä joutuessaan kiusatuksi eikä siten itse uskalla tai kehtaa ottaa asiaa puheeksi. Kiusaaminen jättää jäljet ja sillä on vaikutusta henkilön koko elämään. Siksi on erityisen tärkeää, että on olemassa rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat puuttua kiusaamiseen ja kertoa siitä aikuisille. Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja elämään ja siksi kiusaamiseen tulee puuttua heti.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

  • Hei,

   Kiitos kysymyksestä. Koulukiusaamisesta ei ole milloinkaan iloa kiusatulle. Kiusaaja voi tuntea mielihyvää kiusaamalla muita. Kiusaaminen on vääristynyttä vallantunnetta, jolla haetaan muiden hyväksyntää ja huomiota sekä peitetään omaa epävarmuutta. Kiusaajalla on yleensä huono itsetunto tai hänellä on itsellään paha olo ja siksi haluaa kiusaamisella tuoda esille itseään. Kiusaamalla muita kiusattu voi hakea onnistumisentunnetta, että on hyvä edes jossakin ja saa kaverit nauramaan. Ryhmässä on helppo matkia kiusaajaa ja kenties toimia itse samalla tavalla. Asioihin puuttumatta jättäminen on kiusaamisen sallimista. Vaatii paljon rohkeutta puuttua tai estää kiusaamista. Kiusaaminen aiheuttaa pahaa oloa ja pelkoa. Kiusattu alkaa helposti pelätä niitä tilanteita, joissa kiusataan esim. välitunnit, koulumatkat, liikuntatunnit. Kiusaamiseen tulee puuttua aina. Ketään ei saa kiusata ja jos sellaista näkee tai kokee, on aina syytä kertoa aikuiselle, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

 1. Miksei opettajat voi liikkua koululla enemmän vähentääkseen lumipallojen heittelyjä?

  • Hei,

   Koululla tulisi olla riittävästi välituntivalvojia ja silmiä joka paikassa. Voisit kertoa kotona tai koulussa välitunneilla tapahtuvasta lumipallojen heittämisestä ja siitä, että mielestäsi valvontaa on liian vähän. Ehkä koulullanne voisi rajata piha-alueen, jossa lumipalloja saa luvan kanssa heitellä esimerkiksi maalitauluihin.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

  • Hei,

   Hei, kiusaamisen lopettamiseen on olemassa monia keinoja. Koulussa olisi tärkeä olla yhteiset pelisäännöt ja selkeät ohjeet kiusaamistilanteisiin. Koulussa pitäisi olla mahdollista puhua avoimesti kiusaamisesta. Koulussasi pitäisi olla riittävästi välituntivalvontaa ja aikuisen pitäisi puuttua jokaiseen kiusaamistilanteeseen. Kaikkien tulisi yhdessä olla mukana kiusaamisen vastaisessa toiminnassa – vanhemmat ja vanhempainyhdistys voisivat toimia yhdessä opettajien kanssa, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan.

   Oppilaiden pitäisi uskaltaa kertoa kiusaamistilanteista turvalliselle aikuiselle. Voisi olla hyvä ajatus laittaa koululle esimerkiksi postilaatikko johon kiusaamisesta voisi kertoa ilman omaa nimeä. Kaikkien koulussa pitäisi tietää, että toisen kiusaaminen on rikos. Kiusaamattomuus lähtee omista teoista ja asenteista.

   Terveisin,
   Rovaniemen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat (A702HT11)

Kommentointi on suljettu.