Pohjoinen identiteetti

Pohjoinen identiteetti -tehtäväpaketti pitää sisällään yläkouluikäisille ja lukiolaisille sopivia kuvataideharjoituksia tehtäväksi yksin ja ryhmissä. Tehtävien tarkoituksena on lisätä oppilaiden hyvinvointia korostamalla ympäristön ja yksilön välistä vuorovaikutusta ja kulttuurin merkitystä yksilön identiteetille ja hyvinvoinnille.

Tehdyt työpajat ja teokset ovat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden toteuttamia.
Taide tuottaa elämyksiä ja merkityksiä virittämällä aisteja ja rikastuttamalla elämysmaailmaa. Taiteella ja kulttuurilla on yhteys hyvään terveyteen, työkykyyn ja hyvän elämän kokemuksiin.